เปิดข้อดี รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า แบตเตอรี่กรดตะกั่ว กับ ลิเธียมไอออน

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อซื้อรถโฟล์คลิฟท์ใหม่คือประเภทเชื้อเพลิง การเลือกประเภทเชื้อเพลิงของรถฟอร์คลิฟท์ต้องเหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำ งบประมาณ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภทเชื้อเพลิงรถโฟล์คลิฟท์ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ : ไฟฟ้าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไฟฟ้า แอลพีจี ดีเซล บทความนี้แสดงรายการข้อดีและข้อเสียของเชื้อเพลิงรถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า แบตเตอรี่กรดตะกั่ว กับ ลิเธียมไอออน ตามรายการด้านล่าง เพื่อช่วยในการเลือกประเภทเชื้อเพลิงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสำหรับผู้ที่กำลังสนใจ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กรดตะกั่วใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ก้อนเดียวหรือเซลล์เชื้อเพลิงที่ให้พลังงานแก่มอเตอร์ไฟฟ้าของรถโฟล์คลิฟท์ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่จะไม่ปล่อยควันไอเสียใดๆ ออกมาในขณะทำงาน ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารได้อย่างมาก ข้อดีรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสามารถทำงานในอาคารได้เนื่องจากไม่มีการปล่อยมลพิษ วงเลี้ยวที่เล็กลงและความคล่องแคล่วทำให้ง่ายต่อการใช้งานในช่องทางเดินแคบและพื้นที่แคบ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานกว่ารถโฟล์คลิฟท์ประเภทอื่น ช่วยในการสื่อสารระหว่างคนงานโดยให้ระดับเสียงรบกวนต่ำ จุดศูนย์ถ่วงต่ำ – มีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อยกสูงขึ้น การควบคุมผู้ปฏิบัติงานที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ข้อเสียรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว แบตเตอรี่ใช้เวลาชาร์จ 8 ชั่วโมงและอีก 8 ชั่วโมงเพื่อคูลดาวน์ สำหรับการทำงานตลอดเวลาจะต้องซื้อแบตเตอรี่สำรองราคาแพงเพื่อป้องกันการหยุดทำงาน หยุดทำงานนานขึ้นเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากต้องมีการสร้างสถานีชาร์จแบตเตอรี่ที่มีขนาดเหมาะสมและมีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม รถโฟล์คลิฟท์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน รถโฟล์คลิฟท์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่นี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีข้อได้เปรียบหลายประการเหนือรถโฟล์คลิฟท์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบเดิม ข้อดีรถโฟล์คลิฟท์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้พลังงานและแรงดันไฟฟ้าที่สม่ำเสมอตลอดการชาร์จเต็ม เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่กรดตะกั่วที่ให้อัตราพลังงานที่ลดลงในช่วงกะเมื่อสูญเสียประจุ ความเร็วในการชาร์จที่เร็วขึ้นโดยไม่มีระยะเวลาการระบายความร้อนจะช่วยเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานแบบหลายกะ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสามารถชาร์จตามโอกาสได้ตลอดกะเมื่อใดก็ตามที่ผู้ปฏิบัติงานหยุดพัก แทนที่จะต้องใช้เวลานานในการเปลี่ยนแบตเตอรี่จนหมด ลดต้นทุนเนื่องจากต้องซื้อแบตเตอรี่น้อยลงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหนึ่งก้อนที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่กรดตะกั่วได้ถึงสามก้อน ลดค่าใช้จ่ายเสริมเนื่องจากไม่ต้องการพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมสำหรับห้องชาร์จแบตเตอรี่เพื่อชาร์จและเก็บแบตเตอรี่กรดตะกั่วเพิ่มเติม […]